Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji nadzwyczajnej w dniu 28 sierpnia 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXV-181-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-83-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXV-182-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXV-183-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXV-184-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 28-08-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV-180-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego.pdf

Wersja XML