Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 14 września 2020 roku

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-185-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-186-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-187-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII-72-2019 Rady Gminy Popielów w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXVI-188-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 14-09-2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Popielów z zakresu gospodarowania odpadami.pdf

Wersja XML