Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

BUDŻET GMINY NA ROK 2021

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK

SKANY:

PDFUchwała Nr XXIX-206-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-207-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok.pdf

PLIKI W FORMIE DOSTĘPNEJ CYFROWO:

PDFUchwała Nr XXIX-206-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf

PDFUchwała Nr XXIX-207-2020 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2021 rok.pdf


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 2021.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Popielów.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r.pdf


INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

SKANY:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/520/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2021 roku

PDFZałączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/520/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2021 roku

PLIKI W FORMIE DOSTĘPNEJ CYFROWO:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/520/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2021 roku

PDFZałączniki do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050/520/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2021 roku

Wersja XML