Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/436/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269/33 km. 2 obręb Karłowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia cen

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269-33 km. 2 obręb Karłowice, ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 - Wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Karłowice - działki nr 269-33 km. 2 obręb Karłowice.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-436-2021 z dnia 26-02-2021 - Wykaz.pdf

Wersja XML