Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/437/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.1.2021.TJ na zadanie pn. Utworzenie mieszkań wspomaganych

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-437-2021 z dnia 03-03-2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.1.2021.TJ na zadnie pn. Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-437-2021 z dnia 03-03-2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.1.2021.TJ na zadnie pn. Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów

Wersja XML