Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg stanowiących własność Gminy Popielów w 2021 r.

PDFZapytanie ofertowe.pdf

PDFZapytanie ofertowe SKAN.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

PDFZałącznik nr 2 - Przedmiar robót - Remont cząstkowy 2021.pdf

ATHZałącznik nr 2 - Przedmiar robót - Remont cząstkowy 2021.ATH

 

PDFInformacja o złożonych ofertach.pdf
PDFInformacja o złożonych ofertach (skan).pdf

 

PDFUnieważnenie zapytania ofertowego (skan).pdf
PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Remont cząstkowy dróg.pdf
 

Wersja XML