Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji nadzwyczajnej w dniu 19 marca 2021 roku

Projekty uchwał w formie skanów

PDFProjekt uchwały Nr XXXII-232-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Popielowie oraz połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXXII-233-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów „Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r.

Projekty uchwał w formie dostępnej

PDFProjekt uchwały Nr XXXII-232-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ w Popielowie oraz połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXXII-233-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu dotyczącego utworzenia w gminie Popielów „Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2021 r.

Wersja XML