Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Remont budynku SCKTIR w Popielowie”

PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja Remont SCKTIR w Popielowie.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja Remont SCKTIR w Popielowie SKAN.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług.doc

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Opis zadań projektowych .pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Dokumentacja SCKiR II.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Dokumentacja SCKiR II.pdf

PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Dokumentacja SCKiR II SKAN.pdf
 

Wersja XML