Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Zielona i ul Polna w m. Stare Siołkowice”.

PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja ul. Zielona i Polna w m. Stare Siołkowice.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja ul. Zielona i Polna w m. Stare Siołkowice SKAN.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług.doc

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Lokalizacja i opis St. Siołkowice 2.pdf

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z pytaniami do zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 19 kwietnia 2021 roku.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Dokumentacja ul. Zielona i Polna w Starych Siołkowicach.pdf

PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Dokumentacja ul. Zielona i Polna w Starych Siołkowicach SKAN.pdf
 

Wersja XML