Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia braków

Popielów, 20.04.2021 r.

BOS.6220.4.2021.RZ.2

Zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia braków

Pismem nr WOOŚ.4220.161.2021.MD.1 z dnia 19.04.2021 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu wezwała Panią Ewę Nowicką pełnomocnika Gminy Popielów do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów”.

Załącznik: Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu 

PDFPismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu

Wójt Gminy Popielów
ybilla Stelmach

Wersja XML