Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg stanowiących własność Gminy Popielów w 2021 r. (II postępowanie)

ZAPYTANIE OFERTOWE

PDFZapytanie ofertowe z dn. 21.04.2021 r. - Remont cząstkowy (.pdf).pdf
PDFZapytanie ofertowe z dn. 21.04.2021 r. - Remont cząstkowy (skan).pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
ZIPZałącznik nr 2 - Przedmiar robót.zip


UWAGA!

W zapytaniu ofertowym omyłkowo zapisany został termin składania ofert. Poprawny termin to: do dnia 05.05.2021 r. do godz. 15:30


INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

PDFInformacja o złożonych ofertach oraz unieważnienie postępowania.pdf
PDFInformacja o złożonych ofertach oraz unieważnienie postępowania (skan).pdf
 

Wersja XML