Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: Adaptacja budynku wozowni i stajni w celu utworzenia Centrum Warsztatowego Wśród Pszczół w Karłowicach (w ramach projektu: „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”)

ZAPYTANIE OFERTOWE

PDFOgloszenie o zamówieniu nr 44118 (baza konkurencyjności).pdf
PDFZapytanie ofertowe (.pdf).pdf
PDFZapytanie ofertowe (skan).pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia, odrzucenia.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Wykazu osób.docx
PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf
ZIPZałacznik nr 6 - Dokumentacja projektowa.zip
ZIPZałacznik nr 7 - STWiORB.zip
PDFZałącznik nr 8 - Przedmiar robót (.pdf).pdf
XLSXZałącznik nr 8 - Przedmiar robót (.xlsx).xlsx
ZIPZałącznik nr 9a - Dokumentacja zdjęciowa.zip
ZIPZałącznik nr 9b - Dokumentacja zdjęciowa.zip

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

PDFInformacja o złożonych ofertach oraz unieważnienie postępowania.pdf
PDFInformacja o złożonych ofertach oraz unieważnienie postępowania (skan).pdf
PDFrozstrzygniecie_ogloszenia_44118.pdf
 

Wersja XML