Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 29 kwietnia 2021 roku

Skany:
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-239-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Kurznie w jej granicach administracyjnych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-240-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-241-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-242-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-242-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-243-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2-2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-244-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3-2021.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-239-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Kurznie w jej granicach administracyjnych.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-240-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej - działki nr 1237 km. 1 obręb Popielów.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-241-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Popielów za 2020 rok.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-242-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.pdf
Autopoprawka: PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-242-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok - autopoprawka.pdf

PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-243-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 2-2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXIV-244-2021 Rady Gminy Popielów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji nr 3-2021.pdf

Wersja XML