Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/464/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej - działki nr 341/1 km. 2 obręb Rybna

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-464-2021 z dnia 30-04-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej - działki nr 341-1 km. 2 obręb Rybna, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczenia.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-464-2021 - wykaz.pdf

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-464-2021 z dnia 30-04-2021 w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej - działki nr 341-1 km. 2 obręb Rybna, ogłoszenia wykazu oraz zasad i warunków użyczen.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-464-2021 - wykaz.pdf

Wersja XML