Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Zielona i ul Polna w m. Stare Siołkowice” /II POSTĘPOWANIE/

PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja ul. Zielona i Polna w m. Stare Siołkowice SKAN.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Dokumentacja ul. Zielona i Polna w m. Stare Siołkowice.pdf

DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Wykaz wykonywanych usług.doc

DOCXZałącznik nr 3 - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 5 - Lokalizacja i opis St. Siołkowice.pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Dokumentacja Stare Siołkowice ul. Zielona i Polna II.pdf

Wersja XML