Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/468/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.3.2021.BK na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2021 z dnia 07-05-2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr BOS.271.3.2021.BK - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klasztornej w m. Popielów.pdf

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-468-2021 z dnia 07-05-2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania nr BOS.271.3.2021.BK - Przebudowa drogi gminnej - ul. Klasztornej w m. Popielów.pdf

Wersja XML