Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/471/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.5.2021.TJ na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2021 z dnia 18-05-2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania nr BOS.271.452021.TJ na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Karłowicach.pdf

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-471-2021 z dnia 18-05-2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania nr BOS.271.452021.TJ na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościeln.pdf

Wersja XML