Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: wykonanie tablic informacyjno - promocyjnych dla projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zapytanie ofertowe:

PDFZapytanie ofertowe_tablice RFRD.pdf
PDFZapytanie ofertowe-skan z podpisem.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy_tablice.docx

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH:

PDFInformacja z otwarcia-Tablice_Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.pdf

Wersja XML