Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. działalności gospodarczej  w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. działalności gospodarczej  w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie

Wójt Gminy Popielów  informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Ds. działalności gospodarczej  w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie kandydatem do zatrudnienia na stanowisko wybrana została  Pani  Ewelina Teske  zam. w Karłowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewelina Teske spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko  oraz  uzyskała najwyższą ocenę Komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt 
Sybilla Stelmach

Popielów, 22.06.2021r.

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. działalności gospodarczej w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie

Wersja XML