Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: kompleksowego pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w miejscowości Karłowice

PDFZapytanie ofertowe - Nadzór ul. Kościelna w Karłowicach.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Nadzór ul. Kościelna w Karłowicach SKAN.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

PDFProjekt umowy - Nadzór.pdf

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH:

PDFZbiorcze zestawienie ofert - Nadzór ul. Kościelna w Karłowicach.pdf

Wersja XML