Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: kompleksowego pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Popielów pomiędzy ul. Kraszewskiego a ul. Wolności

PDFZapytanie ofertowe - Nadzór - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Popielowie.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Nadzór - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Popielowie SKAN.pdf

PDFProjekt umowy - Nadzór.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Nadzór inwestorski ul. Kraszewskiego.pdf

PDFUNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego - Nadzór inwestorski ul. Kraszewskiego SKAN.pdf

Wersja XML