Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. administracyjno-organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie

Wójt Gminy Popielów  informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Podinspektora ds. administracyjno-organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie kandydatem do zatrudnienia na stanowisko wybrany został Pan Damian Filla zam. w Nowych Siołkowicach. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Damian Filla spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko oraz uzyskał najwyższą ocenę Komisji Rekrutacyjnej po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt

Sybilla Stelmach

Popielów, 19.07.2021r.

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. administracyjno-organizacyjnych

Wersja XML