Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska

Skany:
PDFZapytanie ofertowe dot. zadania Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska
PDFFormularz ofertowy wykonawcy - zadanie Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska

Pliki w formie dostępnej:
PDFZapytanie ofertowe dot. zadania Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska
PDFFormularz ofertowy wykonawcy - zadanie Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska

Formularz ofertowy w formie edytowalnej:
DOCXFormularz ofertowy wykonawcy - zadanie Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska - edytowalny

Informacja o złożonych ofertach:

Skan:
PDFZbiorcze zestawienie ofert na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska

Plik w formie dostępnej:
PDFZbiorcze zestawienie ofert na zadanie pn. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kuźnica Katowska
 

Wersja XML