Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn.: Modernizacja placu zabaw NIVEA w Starych Siołkowicach

Skany:
PDFZapytanie ofertowe dot. zadania Modernizacja placu zabaw NIVEA w Starych Siołkowicach
PDFFormularz ofertowy wykonawcy - zadanie Modernizacja placu zabaw NIVEA w Starych Siołkowicach

Pliki w formie dostępnej:
PDFZapytanie ofertowe dot. zadania Modernizacja placu zabaw NIVEA w Starych Siołkowicach
PDFFormularz ofertowy wykonawcy - zadanie Modernizacja placu zabaw NIVEA w Starych Siołkowicach

Formularz ofertowy w formie edytowalnej:
DOCXFormularz ofertowy wykonawcy - zadanie Modernizacja placu zabaw NIVEA w Starych Siołkowicach - edytowalny

Informacja o złożonych ofertach:

Skan:
PDFZbiorcze zestawienie ofert na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw NIVEA w Starych Siołkowicach

Plik w formie dostępnej:
PDFZbiorcze zestawienie ofert na zadanie pn. Modernizacja placu zabaw NIVEA w Starych Siołkowicach

Wersja XML