Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXXVIII/265/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów

Skan:
PDFUchwała Nr XXXVIII/265/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów

Plik w formie dostępnej:
PDFUchwała Nr XXXVIII/265/2021 Rady Gminy Popielów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/83/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Popielów

Wersja XML