Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/523/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach projektu „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”

Skan:
PDFZarządzenie Nr 0050/523/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach projektu „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Nr 0050/523/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji na likwidację i wymianę źródeł ciepła wraz z niezbędną termomodernizacją ze środków RPO WO 2014-2020 w ramach projektu „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Popielów”
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Załączniki w formie edytowalnej:
DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.
DOCXZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/523/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wersja XML