Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane przestrzenne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach

W związku z art. 67a i 67c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Popielów udostępnia dane przestrzenne dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Nowych Siołkowicach:

JPEGMPZP Nowe Siołkowice_LEGENDA_23.09.2021.jpeg

TIFMPZP Nowe Siołkowice_23.09.2021.tif
 

 

Wersja XML