Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Kompleksowego pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Popielów – Stare Kolnie oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00.

PDFOgłoszenie nr 2021-14403-72149 z dn. 04.10.2021r..pdf

PDFZapytanie ofertowe - Nadzór inwestorski - ścieżka etap II.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc

PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia-sig.pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf

PDFrozstrzygniecie_ogloszenia_72149.pdf

Wersja XML