Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii

PDFMPZP Popielowska Kolonia_UCHWAŁA i uzasadnienie_16.09.2021

JPEGMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Popielowska Kolonia- rysunek.

ZIPPOnŚ_Popielowska Kolonia

DOCUWAGI-druk_Popielowska Kolonia

PDFUWAGI-druk_Popielowska Kolonia

Wersja XML