Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w związku ze zmianą zakresu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Minister Infrastruktury zawiadamia, iż w związku ze zmianą zakresu wniosku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Cichonia i Panią Monikę Kłosowicz, dokonana pismem przedłożonym do tut. Organu w dniu 23 września 2021 r. zmianie uległ zakres postępowania wskazany w zawiadomieni Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o znaku: DOK.DOK3.9700.16.2020.MB o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

PDFObwieszczenie Ministra Infrastruktury

 

Wersja XML