Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe dotyczące: Wykonania tablic informacyjno - promocyjnych dla projektu realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

PDFZapytanie ofertowe_tablice RFRD.pdf

PDFZapytanie ofertowe_tablice RFRD_skan z podpisem wójta.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy_tablice.docx

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH:

PDFInformacja z otwarcia-Tablice_Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg_ul. Polna.pdf

Wersja XML