Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/558/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.16.2021.BK na zadanie pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów - świetlica wiejska w Lubieni"

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-558-2021 z dnia 09-11-2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.16.2021.BK na zadanie pn. Wymiana indywidualnych źródeł.pdf

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-558-2021 z dnia 09-11-2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.16.2021.BK.pdf

Wersja XML