Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zakończonym postępowaniu dowodowym wszczętym na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ROL-MAX

PDFZawiadomienie o zakończonym postępowaniu dowodowym wszczętym na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego ROL-MAX, Monika Kasprzyk, ul. Dworcowa 98, 46-090 Popielów; w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pod nazwą; „Realizacja punktu skupu złomu” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1352/111 km 1 obręb Popielów.

 

Wersja XML