Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”

Drugie postępowanie w zakresie zaprojektowania i wykonania tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”

PDFZapytanie ofertowe_tablice informacyjno-pamiątkowe_RPO.3.1.2_II postępowanie.pdf
DOCFormularz ofertowy_tablice informacyjno-pamiątkowe_II postępowanie.doc
PDFtablica-UE.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert


 

Wersja XML