Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/573/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/573/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - karta oceny oferty

Pliki w formie:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/573/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - ochrona i promocja zdrowia oraz pomocy społecznej
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenie Nr 0050/573/2021 - karta oceny oferty

Wersja XML