Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na zakup 3 zestawów (laptop + drukarka) po jednym zestawie dla każdego przedszkola w Gminie Popielów (PP w Starych Siołkowicach, PP w Popielowie oraz PP w Karłowicach) w ramach realizowanego projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”.

PDFZapytanie ofertowe.pdf
PDFZapytanie ofertowe_stan.pdf
PDFZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy).pdf
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia).pdf
PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego (UMOWA) (003).pdf

PDFUnieważnienie zapytania ofertowego - dostępny.pdf
PDFUnieważnienie zapytania ofertowego - skan.pdf
 

Wersja XML