Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego budynku Samorządowego Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji w Popielowie ( SCKTiR ), przy ul. Powstańców 34 - w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej

PDFZapytanie ofertowe - Ekspertyza Pożarowa.pdf
PDFZapytanie ofertowe - Ekspertyza Pożarowa - podpisany skan.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 2 - rysunki poglądowe.pdf
PDFZałącznik nr 3 - mapa do celów projektowych.pdf
 

Wersja XML