Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzielenie zamówień 2022

PDFPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 - nr 2022_BZP 00006437_01_P z dn. 05.01.2022r..pdf

PDFPlan postepowań - Aktualizacja z dn. 16.03.2022 r. - 2022_BZP 00006437_02_P.pdf

PDF3. Plan postepowań - Aktualizacja z dn. 30.03.2022 r. -2022_BZP 00006437_03_P.pdf

Wersja XML