Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/603/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 0050/595/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzania Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/603/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 0050/595/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/603/2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 0050/595/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Wersja XML