Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/599/2021 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do podejmowania czynności z zakresu realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/599/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do podejmowania czynności z zakresu realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/599/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do podejmowania czynności z zakresu realizacji Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022

Wersja XML