Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050/606/2022 Wójta Gminy Popielów z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.1.2022.TJ na zadanie pn. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" - etap III - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Popielów - Popielowska Kolonia

Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/606/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.1.2022.TJ na zadanie pn. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" - etap III - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinki Popielów - Popielowska Kolonia

Plik w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/606/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.1.2022.TJ na zadanie pn. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" - etap III - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinki Popielów - Popielowska Kolonia

Wersja XML