Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie wiat w ramach projektu pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”

Zapytanie ofertowe

PDFZapytanie ofertowe-sig.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 3 - Dokumentacja techniczna.zip

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH ORAZ ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU I ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

PDFInformacja o złożonych ofertach oraz unieważnienie postępowania-sig.pdf
 

Wersja XML