Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie wiat w ramach projektu pn. „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” (II postępowanie)

ZAPYTANIE OFERTOWE

PDFOgloszenie z bazy konkurencyjności RPO_94207.pdf
PDFZapytanie ofertowe - wykonanie dwóch wiat-sig.pdf
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf
ZIPZałącznik nr 3 - Dokumentacja techniczna.zip

Informacja o złożonych ofertach:

PDFInformacja o złożonych ofertach-sig.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

PDFOgłoszenie o rozstrzygnięciu_94207.pdf
PDFInformacja o unieważnienie postępowania-sig.pdf
 

Wersja XML