Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie dot. omyłki pisarskiej w zawiadomieniu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Popielów, Arkusz 1, gmina Popielów”

Popielów, 16.03.2022r.
Wójt Gminy Popielów
Nr sprawy BOS.6220.11.2021.RZ.6

Obwieszczenie

W nawiązaniu do zawiadomienia/obwieszczenia o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z dnia 04 marca 2022 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Popielów, Arkusz 1, gmina Popielów”, informuję, że w części dotyczącej nazwy zawiadomienia popełniono omyłkę pisarską tj.: „Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie administracyjne”

natomiast zapis powinien mieć brzmienie:

„Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Pozostałe zapisy zawarte w zawiadomieniu/obwieszczeniu z dnia 04.03.2022 r. zachowują moc.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PDFObwieszczenie o omyłce pisarskiej
PDFObwieszczenie o omyłce pisarskiej - skan

Wersja XML