Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu - Laboratoria Przyszłości - do szkół z terenu Gminy Popielów” – część II (dodatkowy zakup dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach)

PDFZapytanie ofertowe - Laboratorium-sig.pdf

PDFZałącznik nr 1 - Zestawienie asortymentu.pdf

DOCXZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx

DOCXZałącznik nr 3 - Zestawienie parametrów.docx

PDFZałącznik Nr 4 - Projekt umowy.pdf

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH:

PDFZbiorcze zestawienie ofert - Laboratoria cz. II.pdf

Wersja XML