Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów”

ZAPYTANIE OFERTOWE:

PDFOgloszenie z bazy konkurencyjności_105269.pdf
PDFZapytanie ofertowe - inspektor nadzoru-sig.pdf
DOCXZałacznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.pdf

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH/ ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PDFrozstrzygniecie_ogloszenia_105269.pdf
PDFInformacja o złożonych ofertach oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (skan).pdf
PDFInformacja o złożonych ofertach oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wersja dostępna).pdf
 

Wersja XML