Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Szkolnej w Popielowskiej Kolonii - PONOWNE WYŁOŻENIE

PDFPopielowska Kolonia_UCHWAŁA i uzasadnienie.pdf

JPEGMPZP Popielowska Kolonia_RYSUNEK.jpeg

ZIPPopielów_Popielowska_ponś.zip

PDFUWAGI-druk_Popielowska Kolonia.pdf

DOCUWAGI-druk_Popielowska Kolonia.doc
 

Wersja XML