Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Oznakowanie tras edukacyjnych w gminie Popielów, Łubniany, Murów i Pokój w ramach zadania „Utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie”

ZAPYTANIE OFERTOWE:

PDFOgloszenie z bazy konkurencyjności_112889.pdf
PDFZapytanie ofertowe - oznakowanie teras rowerowych-sig.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz oferty cenowej.docx
PDFZałącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFZałącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Mapa z koncepcją przebiegu tras.pdf
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH/ ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDFInformacja o złożonych ofertach, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf
PDFrozstrzygniecie_ogloszenia_112889.pdf
 

Wersja XML