Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY GMINY -ROK 2010

DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-257-2010 z dnia 28.01.2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki.doc
DOCzał do uchwały Nr XXXVII-257-2010 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-258-2010 z dnia 28.01. 2010 w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.doc
DOCZał. do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-258-2010.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-259-2009 z dnia 28.01.2010 w sprawie zmian w w budżecie gminy.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-260-2009 z dnia 28.01.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz 250 3 km.2.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-261-2010 z dnia 28.01.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dz 309 km.1 Lubienia.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXVII-262-2010 z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji.doc
DOCXzał nr 1 do uchwały Nr XXXVII-262-2010.docx
DOCzał Nr 2 do uchwały Rady Gminy XXXVII-263-2010.doc
DOCzał nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII-262-2010.doc

  Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 18 marca 2010 roku

DOCXUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-264-2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska.docx
DOCzał. do uchwały Rady Gminy Nr XXXIX-264-2010.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-265-2010 z dnia 18 .03.2010 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów.doc
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX-265-2010.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-266-2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie wydania opinii o projekcie likwidacji działalności medycznej SPZ w Kup.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-267-2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-268-2010 z dnia 18.03.2009 w sprawie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2011.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-269-2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-270-2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wkład własny na zagospodarowanie STS.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-271-2010 z dnia 18.03.2010 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla SCKTiR.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXXIX-272 -2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zaciągniecia kredytu -kanalizacja Karłowice-Kurznie.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXXIX-273-2010 z dnia 18.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wkład własny na kanalizację Karłowice-Kurznie.doc

   Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 22 kwietnia 2010 roku

DOCUchwała Rady Gminy Nr XL-274-2010 z dnia 22.04.2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium za 2009 r.doc
XLSUchwała Rady Gminy Nr XL-275-2010 z dnia 22.04.2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.xls

Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 27 maja  2010 roku

XLSUchwała Rady Gminy Nr XLI-276-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie zmiany w budżecie gmniny na 2010 r.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-277-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki -kanalizacja Karłowice-Kurznie-WFOŚiGW.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-278-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie zaciągnięcie kredytu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-279-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Lubieni.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-280-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Karłowicach.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-281-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.doc
DOCZał nr 1 do uchwały Nr XLI-281-2010.doc
DOCzał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI-281-2010.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-282-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie udzielenia poręczenia dla SLKD Stobrawski Zielony Szlak.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-283-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki -kanalizacja Nowe Siołkowice-WFOŚiGW.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-284-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lanckorona.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-285-2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-286-2010 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLI-287-2010 z dnia 27.05.2010 w sprawie udzielenienia pomocy finansowej Gminie Szczurowa.doc


Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 24 czerwca  2010 roku

 XLSUchwała Rady Gminy Nr XLII-288-2010 z dnia 24.06.2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.xls
DOCUchwała Rady Gminy XLII-289-2010 z dnia 24.06.2010 r w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego gminy za 2009 rok.doc
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLII-289-2010 z dnia 24.06.2010 r.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLII-290-2010 z dnia 24.06.2010 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania za 2009 rok-SCKTiR.doc
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLII-290-2010 z dnia 24.06.2010 r.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLII-291-2010 z dnia 24.06.2010 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2009 rok-GBP.doc
PDFzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLII-291-2010 z dnia 24.06.2010 r.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLII-292-2010 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu.doc
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLII-293-2010 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii w Karłowicach.docx
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLII-294-2010 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej w Popielowie.doc
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLII-295-2010 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Nr XIII-87-2007 z późn.zm.docx
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLII-296-2010 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie popracia stanowiska Rady Powiatu w zakresie budowy zbiornika Racibórz Dolny.docx

  Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 23 września  2010 roku

XLSUchwała Rady Gminy Nr XLIII-297-2010 z dnia 23 września 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-298-2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.doc
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLIII-299-2010 z dnia 23 września 2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami.docx
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLIII-300-2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały.docx
DOCXzał do Uchwały Nr XLIII-310-2010.docx
DOCXzał do Uchwały Nr XLIII-300-2010.docx
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-301-2010 z dnia 23.09.2010 r w sprawie przekazania do prowadzenia przez Gminę Ozimek zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-302-2010 z dnia 23 września 2010 r w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII-45-2007.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-303-2010 z dnia 23 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-304-2010 z dnia 23 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-305-2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-306-2010 z dnia 23 września 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-307-2010 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany nieruchomości niezabudowanej.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-308-2010 z dnia 23 września 2010 r w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIII-309-2010 z dnia lipca 2010r.w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Popielów.doc

 Uchwały Rady Gminy podjęte na obradach sesji w dniu 4 listopada  2010 roku

XLSUchwała Rady Gminy Nr XLIV-310-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie zmian w zmian w budżecie.xls
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIV-311-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania należności.doc
DOCXZał do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV-311-2010.docx
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIV-312-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.doc
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLIII-313-2010 z dnia 4.11.2010 r w sprawie trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego.docx
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLIV-314-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami na 2011.docx
DOCzał do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV-314-2010-4.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIV-316-2010 z dnia 4.11.2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu -Razem do sukcesu-.doc
DOCXUchwała Rady Gminy Nr XLIV-317-2010 z dnia 4.11 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII-87-2007.docx
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIV-318-2010 z dnia 4 .11.2010 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.doc
PDFtaryfy za wodę i ścieki na 2011 rok.pdf
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIV-319-2010 z dnia 4.11.2010r. w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbirowego zaopatrzenia w wodę.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XLIV-320-2010 z dnia 4.11.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki 381 km 2 Karłowice -KW Popielów.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML