Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. BOS.271.12.2022.BK Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2022/2023
  Data modyfikacji: 24-06-2022 13:24
 2. BOS.271.11.2022.TJ „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Karłowicach"
  Data modyfikacji: 24-06-2022 11:55
 3. Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Oznakowanie tras edukacyjnych w gminie Popielów, Łubniany, Murów i Pokój w ramach zadania „Utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie”
  Data modyfikacji: 24-06-2022 10:34
 4. INFORMACJA O POSIEDZENIACH KOMISJI I OBRADACH SESJI W KADENCJI 2018-2023
  Data modyfikacji: 23-06-2022 14:17
 5. BOS.271.9.2022.BK Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina
  Data modyfikacji: 23-06-2022 14:14
 6. BOS.271.10.2022.BK Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  Data modyfikacji: 23-06-2022 14:06
 7. Projekty uchwał na obrady sesji zwyczajnej w dniu 30 czerwca 2022 roku
  Data modyfikacji: 23-06-2022 13:49
 8. Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi w budynkach użyteczności publicznej Gminy Popielów"
  Data modyfikacji: 22-06-2022 15:10
 9. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezbudowanej - działki nr 156/10 km. 1 obręb Stobrawa
  Data modyfikacji: 21-06-2022 13:26
 10. Obrót nieruchomościami - zbywanie i dzierżawa
  Data modyfikacji: 21-06-2022 13:25
Wersja XML